Календар на 2003-2004 роки до проведення ІІ міжнародних педагогічних читань «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю» та «Х всеукраїнських педагогічних читань «Василь Сухомлинський і сучасність: особистість учителя» (Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В.Винниченка)
(2003 р.)

ДАКО, Ф.Р-6717, оп.1, спр. 109, арк.4, 4зв.