Тижневий план роботи директора Павлиської середньої школи Сухомлинського В.О.
(10-15.03.1958 р.)

ДАКО, Ф.Р - 6717, оп.1, спр.22, арк.64-66