Настільний календар на 2003-2004 роки до 85-річчя В.О.Сухомлинського
(2003 р.)

ДАКО, Ф.Р-6717, оп.1, спр. 109, арк.5, 5зв.