Буклет Історико-педагогічного музею В.О. Сухомлинського (смт. Ува, Удмуртська республіка)
(2013 р.)

ДАКО, Ф.Р-6717, оп.1, спр. 105, арк.77, 77зв.