Лист Сухомлинського В.О. до завідувача
Кіровоградським обласним відділом народної освіти
про організацію поїздки учнів Павлиської середньої школи в Болгарію
(02.03.1966р.)

ДАКО, Ф.Р - 6717, оп.1, спр.17, арк. 2