Стаття Сухомлинського В.О. «Трудность и радость познания»,
надрукована у журналі «Работница»
(1969 р.)

ДАКО, Ф.Р - 6717, оп.1, спр.18, арк. 12 зв., 13