Актовий запис про народження Василя Олександровича Сухомлинського (Сухомизського)
(15.09.1918 р.)

ДАКО, Ф.-730, оп.1, спр. 12, арк. 88 зв., 89