Титульна сторінка видання «Патетичний фрегат» – роман Ю.І. Яновського «Майстер корабля» як літературна містифікація
(2002 р.)

з особистої бібліотеки О.О. Бабенка