Стаття «Щасливий роздувати полум’я», автори – Р. Турбай, В. Цвях
(04.03.1972 р.)

ДАКО, науково-довідковий фонд, газета «Молодий комунар», 04.03.1972 р., інв. № Д- 4599