Титульна сторінка книги Ю.І. Яновського «Українська радянська п’єса»
(1985 р.)

ДАКО, науково-довідковий фонд, інв. № 8174