"У яких випадках і куди звертатися"

Олена Трибуцька,
начальник відділу інформації та використання документів Державного архіву Кіровоградської області
Газета "Народне слово", 22.12.2011 р., № 62 (3015), ст.9

(Усі авторські права на статтю захищено.
При передрукуванні та використанні матеріалу
посилання на Державний архів Кіровоградської області обов'язкове)

До архівних установ Кіровоградщини активно звертаються громадяни України, ближнього та дальнього зарубіжжя з різноманітними соціально-правовими запитами: про встановлення та підтвердження відомостей про стаж роботи, заробітну плату, нагородження урядовими відзнаками, цивільний стан, реабілітацію жертв політичного терору, майнові питання, участь у партизанському русі, роботу та навчання під час Другої Світової війни та інше. Але не завжди архівні установи можуть задовольнити деякі запити у зв’язку з відсутністю відповідних документів.

Спробуємо розібратись, в яких випадках і куди потрібно звертатись, приміром, за отриманням інформації про суму нарахованої зарплатні і підтвердженням стажу роботи на тому чи іншому підприємстві, установі, організації. Необхідно пам’ятати, що перш за все треба звернутись в установу за місцем роботи: встановлено 75-річний термін зберігання документів з особового складу в архівах організацій. У випадку ліквідації організації треба звернутись до організації-правонаступника. Якщо правонаступника немає, звернення ви можете направити до трудового архіву відповідного району. На сьогодні такі архіви діють у всіх районах області, крім Знам’янського і Світловодського. Жителям цих регіонів треба звертатись до архівних відділів райдержадміністрацій.

Якщо установа, де ви працювали, була розташована на території міста, необхідно звернутись до архівного відділу відповідної міської ради. Слід зазначити, що у разі ліквідації чи реорганізації установи документи з особового складу можуть зберігатись в архівному підрозділі вищестоящої організації.

Частина документів з особового складу зберігається також у Державному архіві області – інформацію з даного приводу ви можете отримати, звернувшись до рубрики „Звернення громадян” нашого сайту (dakiro.kr-admin.gov.ua). Тут ви також можете знайти перелік ліквідованих установ області, документи з особового складу яких зберігаються у правонаступників, організаціях вищого рівня та інших установах.

Якщо питання прийому, переміщення, звільнення працівника розглядалося на засіданнях виконкому ради народних депутатів, загальних зборах членів колгоспу, засіданнях правління колгоспу, цей факт Держархів області може підтвердити за протоколами, що є документами постійного терміну зберігання. За цими ж протоколами можна підтвердити виділення громадянам земельних ділянок для будівництва чи присадибних ділянок, надати відповіді на інші майнові питання.

У тому разі, якщо зазначені документи ще не надходили до Держархіву області, необхідно звернутись до архівного відділу райдержадміністрації чи міської ради.

На сьогодні багато запитів громадян стосуються підтвердження цивільного стану. У Держархіві області зберігаються метричні книги церков різних конфесій за період з 1759 року до 20-х років ХХ століття, а також книги реєстрації актів цивільного стану по Кіровоградській області з 1919 по 1935 роки, за якими можна підтвердити факт народження, одруження, смерті. Якщо факт народження, одруження, або смерті був зареєстрований після 1935 року (на території сучасної Кіровоградської області), громадяни можуть отримати відповідь або фахову консультацію у відділі державної реєстрації актів цивільного стану Головного управління юстиції у Кіровоградській області, що знаходиться за адресою: вул. В. Чорновола, 36, м. Кіровоград.

Значна кількість звернень стосується підтвердження фактів нагородження громадян орденами та медалями, присвоєння почесних звань тощо. Держархів області має відповідну джерельну базу, завдяки якій можна надавати позитивні відповіді на такі запити. Необхідно лише обов’язково вказати рік нагородження та назву нагороди.

У Держархіві області зберігаються також документи, за якими можна підтвердити участь громадян у антифашистському підпіллі та партизанському русі під час тимчасової окупації Кіровоградської області у 1941-1944 роках.

Окремий масив документів, що свого часу був переданий на державне зберігання від УСБУ в Кіровоградській області, дозволяє підтвердити факт застосування репресій та реабілітації громадян, що постраждали під час масового терору у 20-50-ті роки ХХ століття. Родичі репресованих також мають змогу ознайомитись з архівно-слідчими справами у читальному залі архіву за умови надання документів, що підтверджують факт родинних зв’язків з репресованим.

Звичайно, розглянути усі питання, що стосуються звернень громадян у форматі однієї статті неможливо. Свої запитання і звернення ви можете надсилати на нашу поштову адресу (25013, вул. Академіка Корольова, 3, м. Кіровоград), адресу електронної пошти (dakiro@ukrpost.ua), до рубрики „Інтернет-приймальня” нашого сайту. У цій рубриці також розміщені відомості щодо адреси і телефонів, графіка роботи Держархіву області, прийому відвідувачів у столі довідок і особистого прийому керівництвом Держархіву та інша інформація.

Адреси, телефони, архівних відділів районних державних адміністрацій, міських рад, трудових архівів розміщені в рубриці „Архівні установи області”.

---