«Висвітлення діяльності Єлисаветградського повітового комітету допомоги біженцям 1915 р. за фондами ДАКО»
Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції «Історико-культурна спадщина: збереження, доступ, використання», організованої дослідницькою групою кафедри історії та документознавства Національного авіаційного університету цільового міжнародного наукового проекту, здійсненого під егідою InterPARES Trust, 7-9 квітня 2015р., стр.125-128.

(При передрукуванні та використанні матеріалу
посилання на Державний архів Кіровоградської області обов'язкове)


19_06_2015