СИМВОЛІКА КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

   

ГЕРБ:
у червоному полі золотий степовий орел *

 

ПРАПОР:
прямокутне полотнище зі співвідношенням сторін 2:3, що складається з двох вертикальних рівновеликих смуг: малинової та жовтої, на малиновій смузі - зображення жовтого орла, що складає 2/3 висоти полотнища *
 

ПОЯСНЕННЯ СИМВОЛІКИ *

Степова Кіровоградщина є не тільки географічним центром України. Це багата та родюча земля, край, який має неповторну історію. З І\/-ІІІ тисячоліття дохристиянської ери тут розвивалась трипільська культура. Виявлено поселення чорноліської, черняхівської культур.

 

Найдавнішим відомим державним утворенням, до якого входили землі сучасної Кіровоградщини, була Скіфія, що існувала на території степової та лісостепової зон України з VII по III століття до н.е. Скіфізовані праслов'янські племена (скіфи-орачі) проживали саме в цьому регіоні, де біля села Кучерівки (тепер Знам'янського району Кіровоградської області) виявлено поховання вождя одного з скіфських племен кінця VII - початку VI століття до н.е. При цьому знайдено золоті прикраси з зображенням фігури степового орла. Це було використано під час розробки варіантів герба.

 

Зображення орла в геральдиці вважається символом мужності та великодушності, проникливості та справедливості, сили і влади, у дохристиянських уявленнях співвідноситься з небом і світлом (сонцем), а в християнській символіці передає ідею вічності праведного життя. В обох випадках знак орла - емблема, що символізує рідну землю, спадковість її від пращурів, духовне відродження нащадків.

Синя хоругва з жовтим державним Тризубом вказує на належність області до України. Золоте пшеничне колосся в оздобленні герба підкреслює багатство хліборобського краю, золоте дубове листя - могутність і витривалість.

Колористичне вирішення: синій, червоний (малиновий), жовтий (золото) кольори підкреслюють давні козацькі традиції та багатство землі степової України. Золото (жовтий колір) символізує багатство, справедливість, великодушність; синій колір - духовність і вірність; малиновий - гідність, силу, могутність.

_____________

* Затверджено рішеннями Кіровоградської обласної ради від 29 липня 1998 року № 24 та 23 жовтня 1998 року № 38
Автор проекту - В.Кривенко, В.Сибірцев, К.Шляховий