до 125-ї річниці від дня народження Євгена Маланюка


Спадщина Євгена Маланюка

Євген Маланюк – одна з найяскравіших постатей української літератури ХХ ст. На жаль, за все своє життя Євген Филимонович не почув доброго слова на свою адресу з Батьківщини. Його творчість замовчували, фальсифікували, називали його буржуазним націоналістом, фашистом.

Яким був Євген Маланюк? Він був тим, хто мав талант і сам збудував свою долю – всупереч всім перешкодам.

Євген Филимонович Маланюк народився 01 лютого 1897 року в с. Архангород Херсонської губернії Єлисаветградського повіту (нині – Кіровоградська область) в родині українських інтелігентів, які любили рідне слово й шанували національні святині.

Саме у дитячі та юнацькі роки у Євгена Маланюка пробудилися творчі здібності, любов до літератури, живопису, театру.

1914 р.

Учень Єлисаветградського земського реального училища

1924 р.

Євген Маланюк у Празі

1928 р.

Студент гідротехнічного відділення інженерного факультету Української господарської академії в Подєбрадах

1933 р.

Варшавський період

Фотодобірка з життя Євгена Маланюка

«Упродовж довгих років я жив у сусідстві Євгена Маланюка і спостерігав штрихи його особистого портрету і тим самим частково теж штрихи групового портрету пражан. Найбільший ”поет-трибун” своєї доби Євген Маланюк був як людина далекий від трибунности. Він усе своє життя старався не бути трибуном, тобто не включатися в безпосереднє політичне життя, не запрягатися до нічийого воза. Прапороносцем нічиїх ідей він не був, нікому нічим не служив. Деякі угруповання брали його вірші собі на прапор, але це була їхня проблема. Були далекі йому теж у житті волюнтаризм та суворість. Маланюк був людиною легко-богемського покрою, щось на кшталт інтелектуалів паризького Латинського кварталу. Він любив товариство (в тому числі й жіноче), любив забавитися, любив добру їжу й вишукані напої, любив годинами розповідати історичні анекдоти та всякі інтимні деталі з життя історичних осіб».

Богдан Бойчук, український діаспорний поет,
прозаїк, перекладач та літературний критик.

Розділ I.


Євген Маланюк, учень Єлисаветградського
земського реального училища

Середню освiту Євген здобув у Єлисаветградi - в земському реальному училищі, як стипендіат Єлисаветградського земства. Одночасно з Євгеном Маланюком навчався i Юрiй Яновський.

Любов до літератури, поезії зокрема, що прищеплювалась Євгену ще матір’ю, з новою силою запалала в училищі. Євген багато читав, із задоволенням декламував, а також дописував до різних часописів, зокрема – повітової єлисаветградської газети «Голос Юга».

Реальна школа заклала міцний фундамент у становленні Маланюка – поета. Як свідчить сам Євген Филимонович, віршувати він почав ще гімназистом у 13 років.

Єлисаветградське реальне училище Євген закінчив у 1914 році.

Архівні документи свідчать...

Матеріали з фондів Державного архіву Кіровоградської області

Екзаменаційна відомість

ДАКО, Ф - 60, оп. 1, спр. 220, арк.66, 70 зв.

Екзаменаційна відомість учнів Єлисаветградського земського реального училища (1906 - 1907 уч. р.)

Про оплату за навчання

ДАКО, Ф - 60, оп. 1, спр. 224, арк. 33, 33 зв.

Рішення Єлисаветградського громадського зібрання про оплату за навчання учнів Єлисаветградського земського реального училища за рахунок піклувальної ради (22 березня 1907 р.)

Лист-прохання

ДАКО, Ф - 60, оп. 1, спр. 224, арк. 82, 82 зв.

Лист-прохання Филимона Маланюка про відстрочку оплати за навчання сина Євгена в Єлисаветградському земському реальному училищі
(27 квітня 1907 р.)

Письмова робота
Євгена Маланюка Ч.1

ДАКО, Ф - 60, оп. 1, спр. 269, арк. 3-5 зв.

Письмова робота з російської мови учня шостого класу
Євгена Маланюка (02 травня 1913 р.)

Письмова робота
Євгена Маланюка Ч.2

ДАКО, Ф - 60, оп. 1, спр. 269, арк. 3-5 зв.

Письмова робота з російської мови учня шостого класу Євгена Маланюка (02 травня 1913 р.)

Програма танцювального
вечора

ДАКО, Ф - 60, оп. 1, спр. 276, арк. 8

Програма літературно-музичного танцювального вечора, влаштованого вихованцями Єлисаветградського земського реального училища
(13 лютого 1914 р.)

Розділ II.


«Його перо не знало відпочинку...»

Євген Маланюк автор 20 поетичних книг та літературно-критичних праць. Енергетичним джерелом його творчості була ідея української державності.

Перша збірка віршів Євгена Маланюка "Стилет і стилос" вийшла у 1925 році в Подєбрадах, Вона стала неабиякою подією і в житті автора, і в тогочасному літературно-мистецькому процесі, викликавши неоднозначну реакцію: від цілковитого несприйняття до надзвичайного захоплення. Цією книгою, як і наступною – «Гербарій» (Гамбург, 1926), Маланюк ствердив свої позиції поета-націєтворця, яким він не зрадить до самої смерті.

Творча спадщина поета ідейно та тематично досить розмаїта. Його збірки поезій та есе були видані у багатьох містах Європи й Америки:

Обранні вірші у збірці «Озимина. Альманах трьох: Євген Маланюк, Михайло Селегій», (Каліш: Веселка, 1923)
«Стилет чи стилос» (Подєбради, Чехословаччина, 1925)
«Гербарій» (Гамбурґ, 1926)
«Земля й залізо» (Париж, 1930)
«Земна мадонна» (Львів, 1934)
«Перстень Полікрата» (Львів, 1939)
«Вибрані поезії» (Львів, Краків, 1943)
«Влада» (Філадельфія, 1951)
«П'ята симфонія» (Нью-Йорк, 1953)
«Поезії в одному томі» (Нью-Йорк, 1954)
«Остання весна» (Нью-Йорк, 1959)
«Серпень» (Нью-Йорк, 1964)
«Перстень і посох» (Мюнхен, 1972)
«Поезії з нотатників» (Кіровоград, 2003)

Символізм слова Євгена Маланюка

Поет виробив власну мову символів, що є водночас і знаряддям, і результатом його світоаналізу.
Саме символізм визначає одну із провідних рис поетичного мовлення Маланюка

Розділ III.


Нащадки про Євгена Маланюка

(добірка книг)

 • Леонід Куценко
  Біографія поетичного рядка
  Захоплення літературним краєзнавством
  час від часу дарує дослідникові
  цікаві знахідки,штрихи до біографії
  окремих поетичних творів.
  Під обкладинкою цієї книжечки
  – дванадцять таких історій.
  Це – дебютне видання антології,
  сказати б, випробування читачем.
 • Леонід Куценко
  Dominus Маланюк:
  тло і постать
  Книга присвячена дослідженню витоків
  та еволюції творчої особистості
  видатного українського письменника
  Євгена Маланюка (1897-1968).
  Для літературознавців, викладачів
  та студентів гуманітарних факультетів
  вищих навчальних закладів, учителів.
 • Леонід Куценко
  Крицеве слово
  Про життєвий і творчий шлях
  Є. Маланюка розповідає його земляк
  Леонід Куценко — доцент
  Кіровоградського державного
  педагогічного університету
  ім. В. Винниченка, який був знайомий
  із сином поета й отримав
  цікаві архівні матеріали з його рук.

 • Юлія Войчишин
  «Ярий крик і біль тужавий...»
  Ця книжка – літературний портрет
  найбільшого поета «празької групи»
  Євгена Маланюка, сотника армії УНР.
  Вона є спробою суцільного розгляду
  життя, поглядів і творчості одного з
  найвідоміших представників
  української емігрантської літератури.
 • Оксана
  Сембай-Галицька
  Весна на віки.
  Листи Є. Маланюка
  Надзвичайно багатий матеріал
  для висвітлення родинних
  стосунків Маланюків містить
  унікальна книга Оксани Сембай-
  Галицької «Весна на віки»,
  видана у США (1997).
  Вона містить листи поета до
  авторки за п'ятнадцять років
  (1953-1968).
 • Григорій Клочек
  Євген Маланюк:
  «Проза» поета
  Головний пафос цієї книжки,
  що складається зі збірки статей
  літературознавця Григорія Клочека,
  породжений прагненням звернути увагу
  на «прозу» Євгена Маланюка
  як на феноменальне явище
  української літератури.


 • Леонід Куценко
  Євген Маланюк:
  дорогами втрат
  і сподівань
  Книга літературних мандрівок місцями,
  пов'язаними з життям і творчістю
  українського письменника Євгена
  Маланюка у Чехії, США та Польщі.
  В основі розповіді – безпосередні
  враження автора від відвіданих місць,
  багаті архівні матеріали, щоденникові
  записи письменника та спогади
  про нього.
 • Леонід Куценко
  Князь Духу:
  статті про життя і творчість
  Євгена Маланюка
  До книги увійшли статті,
  присвячені життю і творчості
  українського письменника Євгена
  Маланюка, які протягом останнього
  десятиліття друкувалися на сторінках
  періодичних видань («Березіль»,
  «Всесвіт», «Дивослово», «Дзвін»,
  «Кур'єр Кривбасу», «Слово і час» та інші).
 • Леонід Куценко
  «І вічність
  на каміннях Праги...»
  Рядок із чудової поезії
  Євгена Маланюка «Прага» не випадково
  винесений на обкладинку цієї книги.
  Чеська столиця єднала її героїв
  не тільки поезією, творчістю,
  але і щирою приязню.

Стилет та стилос Євгена Маланюка


Симфонічність слова поета

Розділ IV.


Вшанування пам’яті Євгена Маланюка

(фотодобірка)

Погруддя Євгена Маланюка
1997 р.

У 1997 році в м. Новоархангельську, на центральній площі встановлено погруддя Євгена Маланюка. Синові поета Богдану було урочисто доручено відкрити погруддя.

ОЗО «Торговицький ЗЗСО І - ІІІ ст. ім. Є.Ф. Маланюка»
14/04/1997 р.

Ім’ям Євгена Маланюка названо школу в селі Торговиця Новоархангельського району.

Ім’ям Євгена Маланюка названа вулиця в Кропивницькому

Вулиця в Кропивницькому. Пролягає від площі Незалежності до залізниці. Прилучаються вулиці Полтавська, Андрія Матвієнка та інші. Однойменні вулиці є у Києві, Львові, Дніпрі та інших містах України, у Львові є також і площа імені Євгена Маланюка.

Засновано обласну літературну премію імені Євгена Маланюка
19/04/2002 р.

На Кіровоградщині, малій Батьківщині письменника, рішенням обласної ради від 19 квітня 2002 року № 13 засновано обласну літературну премію імені Євгена Маланюка, що є творчою відзнакою, якою нагороджуються літератори Кіровоградської області за високохудожні твори, спрямовані на ствердження гуманістичних ідеалів, збагачення історичної спадщини народу, державотворення та демократизацію суспільства. Вручення відбувається щорічно до 02 лютого – дня народження Євгена Маланюка.

Положення про премію
Кіровоградській обласній бібліотеці для юнацтва присвоєно ім`я Євгена Маланюка
22/08/2017

Рішенням сесії Кіровоградської обласної ради від 22 серпня 2017 року № 359 Кіровоградській обласній бібліотеці для юнацтва було присвоєно ім`я видатного письменника-земляка Є. Маланюка.

Сторінка бібліотеки

Розділ V.


Лауреати обласної літературної премії імені Євгена Маланюка

(добірка творів-переможців по роках)

Положення про обласну літературну премію імені Євгена Маланюка, затверджене рішенням Кіровоградської обласної ради від 28 березня 2019 року № 651.

Премія встановлюється у трьох номінаціях:

 1. ✎ поезія (у тому числі драматичні твори і переклади);
 2. ✎ проза (у тому числі драматичні твори і переклади);
 3. ✎ літературознавство та публіцистика.

Автору твору-переможця надається звання «Лауреат обласної літературної премії імені Євгена Маланюка», вручаються диплом установленого зразка, нагрудний знак лауреата, Почесна відзнака обласної ради і обласної державної адміністрації – скульптура «Степовий орел» та грошова частина премії.

Серед лауреатів...

Василь Бондар

2002 р.

В номінації:
художня література.
«Смарагдові китиці у воді».
– Кіровоград: Центрально-Українське видавництво, 2001. – 372 с.

Леонід Куценко

2002 р.

В номінації:
літературознавство і публіцистика.
Dominus Маланюк: тло і постать. Монографія. – Кіровоград: Центрально-Українське видавництво, 2001. – 264 с.

Григорій Клочек

2003 р.

В номінації:
літературознавство та публіцистика.
Світ «Велесової книги».
– Кіровоград.: Степова Еллада,
2001. - 160 с.

Віктор Погрібний

2004 р.

В номінації:
літературознавство та публіцистика.
Серед українців. Слово про духовність.: Публіцистика. – Кіровоград: Центрально-Українське видавництво, 2004. – 375 с.

Олександр Жовна

2008 р.

В номінації:
художня література.
Її тіло пахло зимовими яблуками: Оповідання та повісті. – Львів: ЛА «Піраміда», 2008. – 388 с. – (Серія «Українська модерна проза»).

Олександр Кердіваренко

2009 р.

В номінації:
літературознавство та публіцистика.
Село – мій ревний біль.: Публіцистика. – Кіровоград: «Степ»,
2009. – 120 с.

Лауреати премії імені Євгена Маланюка по роках

 • 2002
 • 2003
 • 2004
 • 2005
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020

Tab 1

В номінації: художня література – Бондар Василь Васильович

Бондар В. «Смарагдові китиці у воді». – Кіровоград: Центрально – Українське видавництво, 2001. – 372 с.

В номінації: літературознавство і публіцистика – Куценко Леонід Васильович.

Куценко Л. Dominus Маланюк: тло і постать. Монографія. – Кіровоград: Центрально-Українське видавництво, 2001. – 264 с.

Tab 2

В номінації: художня література – Селецький Петро Іванович.

Селецький П. Осінній звір. - Кіровоград: Центрально – Українське видавництво, 2002. – 204 с.

В номінації: літературознавство та публіцистика – Клочек Григорій Дмитрович.

Клочек Г. Світ «Велесової книги». – Кіровоград.: Степова Еллада, 2001. - 160 с.

Tab 3

В номінації: художня література – Журба Тамара Гнатівна.

Журба Т. Зимова флейта: Поезії. – Кіровоград: Центрально-Українське видавництво, 2004. – 118 с.

В номінації: літературознавство та публіцистика – Погрібний Віктор Олексійович.

Погрібний В. Серед українців. Слово про духовність.: Публіцистика. – Кіровоград: Центрально-Українське видавництво, 2004. – 375 с.

Tab 4

В номінації: художня література – Берізка Галина Спиридонівна.

Берізка Г. С. Сакраменто: Оповідання. – К.: Укр. Письменник, 2004. – 127 с.

В номінації: літературознавство та публіцистика – Барабаш Світлана Григорівна.

Барабаш С. Г. «Душа прозріє всесвітом очей...». Поезія Ліни Костенко: Монографія. – Кіровоград: Поліграф – Терція, 2004. – 272 с.

Tab 5

В номінації: художня література – Горчар Катерина Георгіївна.

Горчар К. Мій серпень: Поезії / Передмова С. Барабаш. – Кіровоград: Степ, 2003. – 196 с.

В номінації: літературознавство та публіцистика – Орел Світлана Василівна.

Орел С. В. Горе тим, хто зло називає добром…: Художньо-публіцистичне видання. – Кіровоград: ТОВ «Імекс – ЛТД», 2004. – 267 с.

Tab 6

В номінації: художня література – Безпалий Леонід Якович.

Безпалий Л. Я. Іти й не падать…: Поезії / Передм. Л. Куценка. – Кіровоград «КОД», 2005. – 52 с.

В номінації: літературознавство та публіцистика – Марко Василь Петрович.

Марко В. П. Стежки до таїни слова: Літературознавчі й методичні студії. Навчальний посібник. Для студентів філологічних спеціальностей. – Кіровоград: «Степ», 2007. – 264 с.

В номінації: переклад – Полевіна Ольга Миколаївна.

Костенко Л. В. Скифская одиссея. Цыганская муза./ Перевод с украинского Ольги Полевиной; Вступительная статья В. Погребного; Послесловие Ольги Полевиной. – Кировоград: «Степ». – 2007. – 76 с.

Tab 7

В номінації: художня література – Жовна Олександр Юрійович.

Жовна О. Її тіло пахло зимовими яблуками: Оповідання та повісті. – Львів: ЛА«Піраміда», 2008. – 388 с. – (Серія «Українська модерна проза»).

В номінації: літературознавство та публіцистика – Караташ Володимир Михайлович.

Караташ В. На барикадах Кенгіра. – Тернопіль: «СорокА», 2008. – 292 с.

В номінації: переклад – Оверченко Кость Гаврилович.

Латвія поетична. Поети Латвії в українському перекладі Костя Оверченка / Упоряд. Г. Юрчонок (Єлгава). – Р.: DIAC, 2007. – 272 с.

Tab 8

В номінації: художня література – Андрушко Тетяна Володимирівна.

Андрушко Т. Весни навідувався птах. – Кіровоград, 2008. – 99 с.

Андрушко Т. Вогнище спасіння: Поезії. – Кіровоград: ПВЦ «Мавік», 2007. – 107 с.

В номінації: літературознавство та публіцистика – Кердіваренко Олександр Федорович

Кердіваренко О. Село – мій ревний біль.: Публіцистика. – Кіровоград: «Степ», 2007. – 120 с.

Tab 9

В номінації: художня література – Косенко Олександр Іванович.

Косенко О. На сьомий день. – Кіровоград: «Степ», 2010. – 92 с.

В номінації: літературознавство та публіцистика – Шурапов Володимир Петрович.

Шурапов В. Марко Кропивницький та його спадкоємці. Історичний нарис. – Кіровоград: «КОД», 2010. – 392 с.

Tab 10

В номінації: художня література – Попов Олег Володимирович.

Попов О. Солодкий щем: Поезії. – Одеса: Прес-кур’єр, 2010. – 152 с.

В номінації: літературознавство та публіцистика – Піддубний Сергій Васильович.

Піддубний С. Ілар Хоругин. Влескнига / Переклад. Примітки та коментарі С. Піддубного. – Умань УВПП, 2007. - 204 с.

Піддубний С. В. Українські святині та символи: кн. 1. – Голованівськ, 2010. – 112 с.: іл.

В номінації: переклад – Корінь Антоніна Михайлівна.

Корінь А. Стежками століть: переклади: переспіви: поезія, проза, драматургія / А. Корінь. - Кіровоград: КОД, 2010. – 164 с.: іл.

Tab 11

В номінації: художня література – Обжелян Юрій Васильович.

Обжелян Ю. Останній караван: [ книга прози ] /Ю. Обжелян; вступ. слово В. Бондаря. – Кіровоград : ПВЦ «Мавік», 2012. – 287 с.

В номінації: художня література – Гладир Юлія Федорівна.

Гладир Ю. Ф. Під віями ночі: поезії /Ю. Ф. Гладир; вступ. слово В. Погрібного. – Кіровоград: Степ, 2011. – 71 с.: портр.

В номінації: літературознавство та публіцистика – Бабенко Олег Олександрович.

Бабенко О. Самоцвіти степів полинових. Із спостережень над творчістю видатних земляків /О. Бабенко. – Кіровоград : Центрально-Українське видавництво, 2012. – 226 с.

Tab 12

В номінації: художня література – Загравенко Анатолій Романович.

Загравенко А. Р. Твори: в 2-х т. /А. Р. Загравенко. – Кіровоград: ПВЦ «Мавік», 2012 – Т. 1 : Драми, поеми, віршовані оповідання, балади, притчі, новели, сонети. – 522 с. : портр.

Загравенко А. Р. Твори : в 2-х т. /А. Р. Загравенко. – Кіровоград: ПВЦ «Мавік», 2012 Т. 2 : Проза. – 421 с.: портр.

В номінації: літературознавство та публіцистика – Михида Сергій Павлович.

Михида С. Психопоетика українського модерну: Проблема реконструкції особистості письменника: [монографія] / Кіровоград : «Поліграф-Терція», 2012. – 352 с.

В номінації: літературознавство та публіцистика – Архангельський Олександр Дмитрович.

Маланюк Євген. Єдиним сном, єдиним болем…: поезії /Євген Маланюк; пер. з укр. О. Архангельського. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2013. – 335 с.: іл.

Tab 13

В номінації: художня література – Кримський Анатолій Анатолійович.

Кримський А. А. Обрубані рамена. Поезії. Проза /А. А. Кримський. — Кіровоград: Видавець Лисенко В.Ф., 2013. — 356 с.: портр., фото.

В номінації: художня література – Царук Антоніна Петрівна.

Мовчання бруньки. Поезії / А. П. Царук; ред. та вступ. ст. О. Кердіваренка; худ. О. Босий. – Кіровоград: Видавець Лисенко В.Ф., 2012. – 108 с.

В номінації: літературознавство та публіцистика – Гольник Оксана Олександрівна.

Гольник О. Міф у художньому світі Євгена Маланюка: монографія /О. Гольник. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2013. – 218 с.

Tab 14

В номінації: художня література – Михида Людмила Миколаївна.

Михида Л. М. Іван Багряний: таємниці творчої лабораторії. Мала проза: монографія /Л. М. Михида; передм. В. Панченка.– К. : Український пріоритет, 2014. – 351 с.

В номінації: художня література — Шпирко Оксана Леонідівна.

Шпирко Оксана. Та, що чекала вітрила... : поезії /Оксана Шпирко; вступ. слово І. Кримської. — Кіровоград: Степ, 2012. – 74 с.: портр.

В номінації: проза – Чорноіван Олексій Петрович.

Тарша Едвард. Гуляйпільська застава: народний роман у 5-ти т. Т. 1 /Едвард Тарша; передм. О. Чорноіван. — Львів: Сполом, 2013. – 149 с.: фото. кол.

Tab 15

В номінації: літературознавство та публіцистика – Панченко Володимир Євгенович.

Панченко В. Є. Кільця на древі /В. Є. Панченко; худож. оформ. М. Гутмана. — К.: КЛІО, 2015. -560 с.

В номінації: поезія – Кондратенко-Процун Валентина Фоківна.

Кондратенко-Процун В. Жнива Магдалини : вибрана лірика /В. Ф. Кондратенко-Процун; ред. О. Косенко. – Кіровоград: Степ, 2015. – 98 с.

В номінації: проза – Колесников Сергій Вікторович.

Колесников С. Відрядження до пекла / С. Колесников; ред. Т. Синьоок. – К.: Арт Економі, 2016. – 104 с.: фото.

Tab 16

В номінації: літературознавство та публіцистика – Гурбанська Антоніна Іванівна.

Гурбанська А. І. Слово – людина – світ: студії з літературознавства, культурології та соціальних комунікацій / А. І. Гурбанська. – Кіровоград: КОД, 2015. – 348 с.

В номінації: поезія – Луценко Артем.

Луценко А. Півкроки : збірка поезій /А. Луценко. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2015. – 79 с.

Tab 17

В номінації: проза – Василь Петрович Мошуренко.

Мошуренко В. П. Коріння, або я – Розумівка: образки, медитації, новели, оповідання / В. Мошуренко. – Кіровоград: Центрально-Українське вид-во, 2016. – 247 с.: портр.

Мошуренко В. Шедеври: новели / В. Мошуренко. – Житомир: Рута, 2015. – 159 с.: фото.

В номінації: поезія – Різників (Різниченко) Олекса Сергійович.

Різників О. Словогрона з 30007 слів: вірші / О. Різників. – Одеса, Друк Південь. – 2017. – 210 с.

Tab 18

В номінації: поезія (у тому числі драматичні твори і переклади) – Гармазій Надія Сергіївна.

Гармазій Надія. Попелище для феніксів / Надія Гармазій; ред. В. Бондар. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2017. – 95 с. – ISBN 978-966-189-414-2.

В номінації: проза (у тому числі драматичні твори і переклади) – Віктор Васильович Терен.

Терен Віктор. Ворожіння на ягнятку: роман / Віктор Терен. – К.: Ярославів Вал, 2018. – 336 с.

В номінації: літературознавство та публіцистика – Базилевський Володимир Олександрович.

Базилевський В. Статті // Вежа: літературний часопис / гол. ред. В. Бондар. ‒ Кропивницький.

Tab 19

В номінації: поезія – Яремчук Володимир Петрович.

Яремчук В.П. Між квіту й лез. Сонети. ‒ Кропивницький: Видавець Лисенко В.Ф., 2020. ‒ 76 с.

В номінації: проза – Немирована Інна Володимирівна.

Немирована Інна. Неспокій / Інна Немирована; гол. ред. В. Гутковський. ‒ ЛА: Піраміда, 2019. ‒ 236 с.

Дякуємо за увагу!


Співвиконавці віртуального архівно-бібліотечного виставкового проєкту «Спадщина митця Євгена Маланюка» дякують всім, хто переглянув даний проєкт і не залишився байдужим!