Актовий запис про народження письменника та політичного діяча В.К.Винниченка
у метричній книзі церкви на честь ікони Володимирської Божої Матері м.Єлисаветграда.
(16 липня 1880 р.)

ДАКО, Ф.349, оп.1, спр.25, арк.51 зв.