IСТОРIЯ ЖИТТЯ АРХIВУ,
або ДОТОРКНИСЬ I ДIЗНАЙСЯ

Dots

з нагоди 95-ти річчя Державного архіву
Кіровоградської області

Історична довідка

Будинок Гейбтмана
по провулку Слуцькому, 10
(пізніше провулок Декабристів),
де розміщувався архів

Історія Державного архіву Кіровоградської області бере початок 17 листопада 1925 року, коли на засіданні Президії Зінов’євського окрвиконкому було прийнято рішення про організацію "на базі архіву окрвиконкому" Зінов’євського окружного архівного управління, яке в кінці 1930 року було ліквідоване. Замість нього було утворено Зінов’євське місцеве архівне управління.

10 листопада 1931 року Секретаріат ВУЦВК ухвалив рішення про реорганізацію місцевих архівних управлінь в Державні історичні архіви, як наукові архівні установи. На початку 1932 року процес реорганізації було завершено і Зінов’євське місцеве архівне управління змінило назву на Зінов’євський державний історичний архів.

У зв’язку з перейменуванням у 1934 році м. Зінов’євська в м. Кірово – відбулися зміни і в назві архіву Зінов’євський державний історичний архів став називатися – Кіровський державний історичний архів.

У 1939 році у зв’язку зі створенням Кіровоградської області, Кіровський державний історичний архів був реорганізований у Кіровоградський обласний державний архів. З 1941 року по 1958 рік архів мав назву Державний архів Кіровоградської області, а з 1958 року по 1980 рік – Кіровоградський обласний державний архів, з 1980 року – Державний архів Кіровоградської області.

У зв'язку зі збільшенням колекції архіву у 1975 році розпочалось будівництво нового 9-ти поверхового архівного корпусу. У 1983 році архів переїхав до нової будівлі.

У 1991 році до архіву разом з приміщенням і матеріально-технічною базою було передано документи фондів Партійного архіву Кіровоградського обкому КП України.

Нова будівля ДАКО.
Новозбудоване приміщення Державного архіву Кіровоградської області по провулку Великовисківському (нині – вул.Академіка Корольова, 3, (корп. №1) (1984 р.)

Про прийом партійного архіву обкому КПУ.
Наказ директора Державного архіву Кіровоградської області від 03.09.1991 р. №17 „Про прийом партійного архіву обкому КПУ та поточних архівів" (1991 р.)

Обсяг фондів

8327 фондів, 1440501 од. зб. документів з паперовою основою, 218 од. зб. науково-технічної документації, 259 од. зб. кінодокументів, 23986 од. обл. фотодокументів за 1906-1930, 1941-2015 роки, 397 од. зб. фонодокументів, 470 од. зб. відеодокументів.

Науково-довідкова бібліотека

  • 15767 книг та брошури від ХІХ ст.;
  • 663 комплектів журналів;
  • 7299 річних підшивок газет;
  • 4602 спеціальні видання.

Бібліотека зберігає історичну, краєзнавчу, науково-довідкову літературу. Серед рідкісних видань – «Собрание Государственных Грамот и договоров», «Портретная галерея русских деятелей» (1864-1865), «Исторический очерк общества грамотности и ремесел г. Елисаветграда» (1873-1893). Серед періодичних видань – газети та журнали, що виходили друком на території сучасної Кіровоградської області.

Довідковий апарат бібліотеки – систематичний каталог.

Склад фондів

Державний архів Кіровоградської області зберігає документи періоду Російської імперії, в яких відображено політичний та соціально-економічний стан Єлисаветградського, Олександрійського та Бобринецького повітів Херсонської губернії, історію м. Єлисаветграда, заселення та освоєння земель навколо фортеці Святої Єлисавети, утворення військових поселень.

У документах фондів промислових підприємств: заводів Ельворті, Яскульського, Шкловського, Маловисківського і Сабліно-Знам’янського цукрових заводів – відображено процес виникнення і розвиток ливарно-механічної, машинобудівної промисловості, промисловості з переробки сільськогосподарської продукції.

Робітники заводу братів Єльворті
за виготовленням перших сіялок
Сіялки заводу братів Єльворті
в роботі

Відомості про стан освіти, культури в містах та повітах зосереджені у фонді «Інспектора народних училищ Єлисаветградського повіту» та фондах учбових закладів.

Найдавніші документи зберігаються у фондах установ релігійного культу і надають відомості про діяльність духовних правлінь та релігійних організацій, про будівлі, стан та оформлення православних храмів, їхнє нерухоме майно. В архіві зберігаються метричні книги громадян православного, римо-католицького, іудейського та протестантського віросповідання (за ІІ половину ХVIII століття – початок ХХ століття).

Значну частину документів архіву становлять документи періоду після 1917 року, які зосереджено, переважно, у фондах органів місцевої влади і управління: ревкомів, комітетів незаможних селян, виконкомів місцевих рад тощо, в яких зібрано відомості про діяльність органів влади і управління, установ правопорядку, освіти, охорони здоров’я, націоналізацію промислових підприємств, боротьбу з голодом і бандитизмом, здійснення державної податкової політики та відокремлення церкви від держави.

Рішення виконкому Кіровоградської обласної ради від 01 лютого 1991 року № 28
«Про окружну комісію по проведенню референдуму СРСР» (01.02.1991 р.)

Документи органів місцевої влади кінця 80-х – початку 90-х років ХХ століття характеризують соціально-економічні і політичні зміни в умовах перебудови і здобуття Україною незалежності.

Окрему групу фондів становлять фонди установ, що діяли в період тимчасової німецько-фашистської окупації області в 1941-1944 роках. Це Комендатура Української служби порядку, Кіровоградський і Олександрійський гебітскомісаріати, районні, міські управи та їхні відділи, сільські управи, установи поліції, суду, статистики, промислові підприємства, земельні відділи та управи, сільськогосподарські виробничі бюро, управління державними маєтками, громадські господарства. Вони відображають життя кіровоградців у період окупаційного режиму, містять відомості про людей, які були вивезені до Німеччини.

Окремий документальний масив складають фонди партійних та комсомольських організацій за 1920-1941, 1944-1991 роки, які, окрім інформації про діяльність комуністичної партії та комсомольської організації в області, містять відомості з історії суспільно-політичного, економічного і культурного розвитку краю за цей історичний період. Ця група документів також розкриває історію підпільного руху на окупованій в період Другої світової війни території області.

У фонді Управління служби національної безпеки України по Кіровоградській області зберігаються архівно-слідчі справи жертв політичних репресій 1920-1950-х років та фільтраційні справи на осіб, які були примусово вивезені до Німеччини та країни Західної Європи під час Другої світової війни.

В архіві зберігаються також фонди окружних та територіальних виборчих комісій з виборів Президента України, народних депутатів, депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів.

Доповненням до вивчення історії є 79 фондів особового походження, з них 9 фондів періоду до 1917 року. У фондах зібрано документи княгині Г.О. Урусової, поміщиків – землевласників: М.М. Бурдзинкевича, О.О. Лутковського, З.І. Савутіна, О.В. Дмітрієва, нотаріуса м. Єлисаветграда князя О.К. Єрістова, історика, етнографа, елисаветградського землеміра П.З. Рябкова.

У фондах особового походження періоду після 1917 року – документи дослідника півночі Росії А.В. Журавського, академіків І.Є. Тамма, Г.Р. Носова; учасників Другої світової війни: Г.В. Балицького, А.Г. Бурковського, Ю.К. Глібка, М.О. Фортус, О.Т. Шаповалова, Я.П. Тадеуша; державного діяча, передовика сільськогосподарського виробництва О.В. Гіталова; діячів культури і мистецтва: Г.О. Поляновського, Н.С. Ігнатьєвої, А.О. Косяченко, Г.Г. Семенова, І.В. Терентьєва; письменників та літераторів: О.Д. Моторного, М.К. Смоленчука, О.К. Журливої; видатних педагогів: В.О. Сухомлинського, І.Г. Ткаченка; , а також краєзнавців І.М. Бабанського, О.О. Бабенка, І.К. Бойка, А.М. Доброва, А.І. Кохана, В.С. Крамаренка, Ю.В. Матівоса, І.С. Проценка, С.І. Шевченка тощо, в яких, окрім бібліографічних та особистих документів, відклалися службові, творчі, наукові документи, їхні спогади, листування, фотодокументи та ін.

Бабенко Олег Олександрович
(нар. 26 грудня 1968, м. Світловодськ) — архівіст, краєзнавець, літературознавець, музеєзнавець, громадський діяч. Член правління Національної спілки краєзнавців України. Почесний краєзнавець України (2009). Член Національної спілки журналістів України (2005) та Національної спілки письменників України (2014).

Журлива (Котова) Олена Костівна — українська письменниця та співачка, викладач, членкіня Спілки письменників
Тамм Ігор Євгенович — український та російський фізик-теоретик, начальник сектора конструкторського бюро № 11 (Арзамас-16)
Кропивницький Марко Лукич — драматург, актор, режисер, композитор, фундатор українського професійного театру

У Державному архіві Кіровоградської області зберігаються архівні колекції копій документів з історії заснування Нової Сербії та фортеці Святої Єлисавети, а також документів ветеранів Великої Вітчизняної війни, воїнів-інтернаціоналістів, учасників боїв у Афганістані, листів радянських громадян з німецько-фашистської неволі, документів, що відображають події, пов’язані з виборами Президента України та «Помаранчевої революції», історії Революції Гідності та проведення антитерористичної операції, про репресії на селі у 1920-1930-х роках ХХ століття жителів Кіровоградської області, з історії «Народного руху України на Кіровоградщині», символіки Кіровоградської області.

Особливу групу документів архіву складають кіно-, фото-, фоно- та відеодокументи. Кінодокументи складаються з кінофільмів, кіносюжетів, телепередач, що висвітлюють події суспільно-політичного життя області та її людей, починаючи з 60-х років ХХ ст. Фотодокументи представлені фотознімками міст Кіровоградщини, фотографіями учасників Другої світової війни, партизан, підпільників, Героїв Радянського Союзу і Соціалістичної праці, передовиків виробництва, громадських діячів та діячів науки, культури і мистецтва. Серед фонодокументів – записи виступів, бесід, інтерв’ю громадських діячів та відомих людей краю, фонограми художніх і музичних творів у виконанні творчих колективів області.

Відеодокументи представлені відеоматеріалами про видатні події суспільно-політичного життя міста та області, історію архітектурних споруд: учбових закладів і промислових підприємств міста, а також видатних людей нашого краю.

На головну