IСТОРIЯ ЖИТТЯ АРХIВУ,
або ДОТОРКНИСЬ I ДIЗНАЙСЯ

Dots

з нагоди 95-ти річчя Державного архіву
Кіровоградської області

Архів та фонди
періоду радянської влади

З 1950 року розпочинається грунтовна робота з наукового підходу до комплектування фондів архіву, проведення експертизи цінності документів, складання списків установ, організацій та підприємств, документи яких підлягали (чи не підлягали) прийому до держархіву.

У 1958 році Державний архів Кіровоградської області знову перейменовано в Кіровоградський обласний державний архів.

У 1960 році архівні установи було передано із системи МВС УРСР у підпорядкування новоствореного Архівного управління при Раді Міністрів республіки. Відповідний відділ був створений при облвиконкомі. Йому був підпорядкований головний архів області.

Відповідно до вказівок центральних архівних установ працівники архіву повинні були провадити дослідницьку та популяризаторську роботу серед «широких мас населення», ознайомлюючи їх з історією рідного міста, республіки, союзної держави. З 1965 року архівісти облдержархіву брали активну участь у підготовці обласного тому фундаментального видання «Історія міст і сіл Української РСР».

06 червня 1980 року постановою Ради Міністрів УРСР назва «Кіровоградський обласний державний архів» було змінено на «Державний архів Кіровоградської області.

У зв'язку з кількістю зростання фондів та обсягів документів архіву у 1975 році розпочалось будівництво нового 9-ти поверхового архівного корпусу. У 1983 році архів переїхав до нової будівлі.

У 1991 році до архіву разом з відповідним приміщенням 6-ти поверхового архівного корпусу і матеріально-технічною базою було передано документи фондів Партійного архіву Кіровоградського обкому КП України.


Документи з фондів Державного архіву Кіровоградської області

Документи розділу продовжують розповідь про історію архівної установи, зокрема,
будівництво і освоєння у 1983 році нового дев’ятиповерхового приміщення архіву
загальною площею архівосховищ 3479,7 кв. м.


На головну