IСТОРIЯ ЖИТТЯ АРХIВУ,
або ДОТОРКНИСЬ I ДIЗНАЙСЯ

Dots

з нагоди 95-ти річчя Державного архіву
Кіровоградської області

Архів доби
незалежності України

Станом на 01 січня 2020 року в Державному архіві Кіровоградської області зберігається 1 млн. 440 тис. 501 од.зб. документів з паперовою основою, об'єднаних у 8327 фондів, 218 од.зб. науково-технічної документації, 259 од.зб. кінодокументів, 23986 од.обл. фотодокументів за 1906-1930, 1941-2015 роки, 397 од. зб. фонодокументів, 470 од.зб. відеодокументів та 15767 книг та брошур від ХІХ ст., 663 комплектів журналів, 7299 річних підшивок газет, 4602 спеціальні видання.

Практично уся історія міста Кропивницького та Кіровоградської області з 1759 року до 2020 року знайшла відображення у фондах Державного архіву Кіровоградської області.

Документи Національного архівного фонду, що зберігаються у Державному архіві Кіровоградської області допомагають користувачам виконувати наукові та прикладні дослідження на будь-яку тематику з історії області. А колектив Державного архіву Кіровоградської області продовжує творчий процес ознайомлення громадськості з найбільш цікавими сторінками історії краю через численні виставки архівних документів, як стаціонарні, так і онлайн, з різноманітної тематики, теле- та радіопередачі, статті та дописи у місцевих ЗМІ та загальноукраїнських виданнях, наукових збірниках, монографіях тощо.

В архіві функціонують:

  • кімната-музей «Пам’яті репресованих радянською владою»;
  • меморіальна кімната-музей письменника Миколи Смоленчука;
  • кабінет-бібліотека Лауреата Національної премії імені Т.Г. Шевченка Володимира Базилевського.

Документи з фондів Державного архіву Кіровоградської області

У розділі представлені світлини з історії та діяльності архівної установи у третьому тисячолітті, які демонструють діяльність архіву, що є сучасним науково-інформаційним та методичним центром в області. Діяльність архіву сьогодні спрямована на практичне вирішення проблем, пов'язаних із забезпеченням збереженості та створенням належних умов доступу до документальної спадщини краю.


На головну