IСТОРIЯ ЖИТТЯ АРХIВУ,
або ДОТОРКНИСЬ I ДIЗНАЙСЯ

Dots

з нагоди 95-ти річчя Державного архіву
Кіровоградської області

Початок становлення
архівної справи в області

17 листопада 1925 року рішенням Президії Зінов'євського окружного виконавчого комітету у колишньому повітовому центрі м. Єлисаветград, який тепер називався Зінов’євськ, було створене окружне архівне управління. На той час окремої архівної установи у місті не було. Документи зберігалися у архівах окремих державних та недержавних установ, підприємств. Цією датою було покладено початок існування Державного архіву Кіровоградської області.

З метою подальшого розширення архівного фондового зібрання 29 листопада 1927 року окрвиконком, правління спілки робітників освіти і окрархів звернулись до громадськості з закликом долучитися до пошуку та збирання історичних документів для окружного архіву.

У серпні 1928 року Зінов’євський окружний комітет КП(б)У надіслав листа всім райкомам КП(б)У та ЛКСМУ, партійним та комсомольським осередкам, із пропозицією передавати документи до архіву.

Збільшення колекції передбачало розширення приміщення, у якому зберігалися документи. Тому 13 травня 1928 року управлінню було виділено нове приміщення у провулку Слуцького, будинок №10.

У 1930 році під час адміністративної реформи було ліквідовано Зінов’євський округ. Відповідно окружне архівне управління було перетворене у міське архівне управління.

Постановою Укрцентрархіву від 14 травня 1931 року було запроваджено нову систему організації обліку та збереження документів у державних архівах. Всі архівні установи тепер мали єдине архівосховище, де фонди розміщувались за секціями.

У 1932 році Зінов'євський район увійшов до складу Одеської області. Відповідно на місці окружного архівного управління у березні 1932 року був створений Зінов'євський державний історичний архів.

У грудні 1934 року м. Зінов’євськ було перейменовано у м. Кірово. Таким чином, Зінов’євський державний історичний архів перейменовано в Кіровський державний історичний архів.

У 1939 році у зв’язку зі створенням Кіровоградської області, Кіровський державний історичний архів було реорганізовано у Кіровоградський обласний державний архів. Одночасно було створено архівний відділ УВС по Кіровоградській області, на який покладалося керівництво архівною справою.


Документи з фондів Державного архіву Кіровоградської області

Матеріали цього розділу висвітлюють основні віхи становлення архівної справи на території краю. Документи фондів органів влади і державного управління демонструють багатий фактичний матеріал з розвитку архівного будівництва на Кіровоградщині.


На головну