IСТОРIЯ ЖИТТЯ АРХIВУ,
або ДОТОРКНИСЬ I ДIЗНАЙСЯ

Dots

з нагоди 95-ти річчя Державного архіву
Кіровоградської області

Державний архів Кіровоградської області
в роки Другої світової та повоєнне десятиріччя

У 1941 році Кіровоградський обласний державний архів перейменовано в Державний архів Кіровоградської області. 22 червня 1941 року розпочалась радянсько-німецька війна. У липні 1941 р. було ухвалено рішення про евакуацію документів облдержархіву, а також документи партійних та державних установ, до східних районів РСФРР. Частину фондів у супроводі шістьох архівних працівників було перевезено до м. Балашова Саратовської області, а згодом до м. Шадринськ Челябінської області. Було вивезено документи таємного відділу, дореволюційні фонди, матеріали періоду громадянської війни.

Однак значна кількість документів через евакуаційний безлад залишилася у м. Кіровограді. Знищити їх не вдалося, тож більшість фондів дочекалася німецьких окупантів. Нацистська влада на базі облдержархіву створила обласне і міське архівні управління. Проте військовий час призвів до загибелі та розкрадання багатьох цінних документів.

08 січня 1944 р. було визволено обласний центр, на наступний день архівний відділ УВС у Кіровоградській області поновив свою роботу. Архівістами внаслідок кропіткої роботи та допомоги громадськості було зібрано документи гебітскомісаріатів, комендатур, поліції, управ, громадських дворів.

У наступні роки діяльність Держархіву області полягала, головним чином, в упорядкуванні та описуванні наявних документів.


Документи з фондів Державного архіву Кіровоградської області

Представлені документи розповідають про збитки, нанесені архівній галузі за часів
гітлерівської окупації, а також про відновлення роботи Держархіву області.


На головну