Тел.: (0522) 37-31-10 E-mail: [email protected]
Оберіть зручний розмір шрифта:

ПЕРЕЛІК ПОСЛУГ, які надаються безоплатно та на умовах оплати Державним архівом Кіровоградської області


 1. Послуги, які надаються архівом безоплатно
 2. Послуги, які надаються відділом археографії та використання документів (в т.ч. читальним залом архіву), через оплату


Платні послуги надаються відповідно до наказу Державного архіву Кіровоградської області № 48 від 15 червня 2011 року "Про затвердження цін на роботи (послуги) у сфері використання та забезпечення збереженості архівних документів, що можуть виконуватися Державним архівом Кіровоградської області" та наказу № 47 від 15 червня 2011 року "Про затвердження цін на роботи (послуги) із науково-технічного опрацювання документів і справ підприємств, установ і організацій, що виконуються відділом комплектування та експертизи цінності документів архівних підрозділів Державного архіву Кіровоградської області (за рахунок платних послуг)"

Послуги, які надаються архівом безоплатно

Виконання соціально-правових запитів громадян (фізичних осіб), які витребують довідки про себе:

 • про підтвердження трудового стажу і розмірів заробітної плати;
 • про участь у партизанському русі;
 • про обрання на виборні посади;
 • про нагородження орденами та медалями, присвоєння звання;
 • про набуту освіту;
 • про цивільний стан заявника (народження, шлюб, розлучення);
 • про осіб, які постраждали від репресій, розкуркулених, позбавлених виборчих прав;
 • про перебування у німецько-фашистських концтаборах та примусовому вивезенні радянських громадян з окупованої території до Німеччини та інших країн.

Обслуговування користувачів у читальному залі на загальних засадах

 • надання справ в порядку черги за встановленою нормою і розпорядком роботи читального залу;
 • консультування стосовно складу та обсягів фондів;
 • копіювання або виявлення документів для органів прокуратури, суду, МВС і СБУ, комісій з реабілітації жертв політичних репресій, для органів виконавчої влади і місцевого самоврядування;
 • надання документів в тимчасове користування організаціям-фондо-утворювачам для службового користування.

(на початок сторінки)

Послуги, які надаються відділом археографії та використання документів (в т.ч. читальним залом архіву), через оплату

Виконання фактографічних та тематичних запитів юридичних та фізичних осіб:

 • підготовка довідок (фактографічних, генеалогічних, біографічних, історичних, тематичних і майнових) на запити фізичних та юридичних осіб;
 • виготовлення копій документів (ксероксів);
 • опрацювання науково-довідкового апарату архіву на замовлення користувача (пошук відомостей за каталогами, картотеками, довідниками, науковою літературою);
 • надання для користування в читальному залі документів у кількості більшій, ніж встановлено Правилами роботи читального залу;
 • термінове надання справ до читального залу;
 • наукове (тематичне) консультування за темою дослідження, підготовка тематичних оглядів, переліків та тематичне виявлення документів на замовлення користувача;
 • звіряння текстів копій документів після друкування;
 • підготовка теле- та радіопередач на замовлення;
 • демонстрація документів та їх коментування під час фото-, відео-, кінозйомок у приміщенні архівної установи;
 • надання для користування в читальному залі документів, що не належать державі, територіальним громадам (за згодою власника документів);
 • підготовка та проведення екскурсій по архіву: оглядових та тематичних;
 • організація виставок архівних документів.
2021 р.