Сухомлинський
Василь Олександрович
(28.09.1918 - 02.09.1970 рр.)
засновник новаторської педагогіки,
письменник, публіцист
Народився Василь Олександрович Сухомлинський 28 вересня 1918 р. в селі Василівка Онуфріївського району Кіровоградської області у селянській родині.

Василь Сухомлинський навчався спочатку у Василівській семирічці, де був одним із кращих учнів. Улітку 1934 р. вступив до Кременчуцького педінституту, проте через хворобу 1935 р. був змушений перервати навчання. Сімнадцятирічним юнаком розпочав свою практичну діяльність, викладаючи українську мову і літературу у Василівській та Зибківській семирічних школах Онуфріївського району. У 1936 р. Сухомлинський продовжив навчання на заочному відділі Полтавського педагогічного інституту, де спершу здобув кваліфікацію учителя української мови і літератури неповної середньої школи, а згодом — викладача цих же предметів середньої школи.

З червня 1942 р. до березня 1944 р. В. Сухомлинський працював директором середньої школи і вчителем російської мови і літератури у селищі Ува Удмуртської АРСР. Навесні 1944 р. Василь Олександрович разом із дружиною виїжджає в Україну, у щойно визволений Онуфріївський район Кіровоградської області. Упродовж чотирьох років він працював завідувачем районного відділу народної освіти і одночасно викладав у школі. Саме в цей період Василь Олександрович починає публікувати статті з педагогіки в газетах «Ударна праця» та «Кіровоградська правда».

1948 р. В. Сухомлинського призначають директором Павлиської середньої школи. Цим навчальним закладом він опікувався до останку життя. Двадцять три роки у Павлиші стали найпліднішим періодом його науково-практичної та літературно-публіцистичної діяльності.

У 1955 р. він успішно захищає у Київському державному університеті кандидатську дисертацію на тему «Директор школи — керівник навчально-виховної роботи», а через рік з'являється його перша монографія «Виховання колективізму у школярів».

До найґрунтовніших робіт В. Сухомлинського належать: «Як ми виховали мужнє покоління», «Праця і моральне виховання», «Моральний ідеал молодого покоління», «Сто порад учителеві», «Листи до сина», «Батьківська педагогіка», «Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості», «Павлиська середня школа» та «Серце віддаю дітям». Остання публікація була удостоєна першої премії Педагогічного товариства УРСР 1973 р. та Державної премії УРСР 1974 р.

З 1957 р. В. Сухомлинський стає членом-кореспондентом Академії педагогічних наук РРФСР, з 1958 р. заслуженим учителем УРСР. У 1968 р. йому присвоїли звання Героя Соціалістичної Праці. Того ж року він був обраний членом-кореспондентом Академії педагогічних наук СРСР.

2 вересня 1970 р. серце Василя Олександровича Сухомлинського перестало битися, втім, фізична смерть не поклала край життю його творчих та наукових надбань.

У фондах ДАКО (Ф. № Р-6717, Ф. № Р-7138) місяться матеріали про життя та діяльність В.О. Сухомлинського.


 1. Наказ завідуючого Онуфріївським відділом народної освіти Сухомлинського В.О. № 236 «Про призначення на посаду вчителя Анкудович В.П.»
  (30.08. 1945 р.; 27.09. 1945 р.)
  ДАКО, Ф.Р - 6717, оп.1, спр.21, арк. 49

 2. Тижневий план роботи директора Павлиської середньої школи Сухомлинського В.О.
  (10-15.03.1958 р.)
  ДАКО, Ф.Р - 6717, оп.1, спр.22, арк.64-66

 3. Лист Сухомлинського В.О. до Міллер Т.Н. про рецензування її статті
  (13.06.1958 р.)
  ДАКО, Ф.Р - 6717, оп.1, спр.28, арк.1

 4. Фото Сухомлинський В.О. з колегами
  (1960 р.; 1967 р.)
  ДАКО, Ф.Р - 6717, оп.1, спр.15, арк. 1, 9

 5. Автобіографія Сухомлинського В.О.
  (30.12.1961 р.)
  ДАКО, Ф.Р - 6717, оп.1, спр.10, арк. 1а, 2

 6. Фото Сухомлинський В.О. з учнями
  (1965 р.; 1968 р.)
  ДАКО, Ф.Р - 6717, оп.1, спр.15, арк. 7, 12

 7. Лист Сухомлинського В.О. до завідувача
  Кіровоградським обласним відділом народної освіти
  про організацію поїздки учнів Павлиської середньої школи в Болгарію

  (02.03.1966р.)
  ДАКО, Ф.Р - 6717, оп.1, спр.17, арк. 2

 8. Стаття Сухомлинського В.О. «Трудность и радость познания»,
  надрукована у журналі «Работница»

  (1969 р.)
  ДАКО, Ф.Р - 6717, оп.1, спр.18, арк. 12 зв., 13

 9. Актовий запис про народження Василя Олександровича Сухомлинського (Сухомизського)
  (15.09.1918 р.)
  ДАКО, Ф.-730, оп.1, спр. 12, арк. 88 зв., 89

 10. Витяг із переліку робіт Сухомлинського В.О. (1949-1970 рр.)
  (22.08.1979 р.)
  ДАКО, Ф.Р-6717, оп.1, обкладинка справи 12 та арк. 1

 11. Довідка про Павлиську середню школу Онуфріївського району Кіровоградської області
  (1968 р.)
  ДАКО, Ф.Р-6717, оп.1, спр. 54, арк. 1, 2

 12. Книга Сухомлинського В.О. «Павлиська середня школа»
  (1969 р.)
  ДАКО, Ф.Р-6717, оп.1, спр. 9

 13. Некролог про смерть В.О. Сухомлинського, члена-кореспондента Академії педагогічних наук СРСР, заслуженого вчителя УРСР,
  директора Павлиської середньої школи, Героя Соціалістичної Праці (із газети «Кіровоградська правда»)

  (04.09.1970 р.)
  ДАКО, Ф.Р-6717, оп.1, спр. 6, арк. 1

 14. «Золоті розсипи В.О.Сухомлинського» (матеріали з досвіду роботи вчителів Павлиської середньої школи ім. В.О.Сухомлинського)
  (1993 р.)
  ДАКО, Ф.Р-6717, оп.1, спр. 110, арк. 1

 15. Програма святкового концерту, присвяченого 95-річчю від дня народження педагога-гуманіста Василя Олександровича Сухомлинського (м. Кіровоград, обласна філармонія)
  (27.09.2013 р.)
  ДАКО, Ф.Р-6717, оп.1, спр.106, арк. 2, 2зв.

 16. Поштовий конверт із зображенням педагога і письменника В.О.Сухомлинського
  (1998 р.)
  ДАКО, Ф.Р-6717, оп.1, спр. 109, арк.1

 17. Календар із зображенням видатного українського педагога-гуманіста, вченого, письменника В.О. Сухомлинського (до 80-річчя від дня народження)
  (1998 р.)
  ДАКО, Ф.Р-6717, оп.1, спр. 109, арк.2, 2зв.

 18. Календар із зображенням В.О.Сухомлинського до проведення науково-практичної конференції «В.О.Сухомлинський і сучасна школа Уралу, Сибіру» (Оренбургський державний педагогічний університет)
  (2003 р.)
  ДАКО, Ф.Р-6717, оп.1, спр. 109, арк.3, 3зв.

 19. Календар на 2003-2004 роки до проведення ІІ міжнародних педагогічних читань «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю» та «Х всеукраїнських педагогічних читань «Василь Сухомлинський і сучасність: особистість учителя» (Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В.Винниченка)
  (2003 р.)
  ДАКО, Ф.Р-6717, оп.1, спр. 109, арк.4, 4зв.

 20. Настільний календар на 2003-2004 роки до 85-річчя В.О.Сухомлинського
  (2003 р.)
  ДАКО, Ф.Р-6717, оп.1, спр. 109, арк.5, 5зв.

 21. Буклет Історико-педагогічного музею В.О. Сухомлинського (смт. Ува, Удмуртська республіка)
  (2013 р.)
  ДАКО, Ф.Р-6717, оп.1, спр. 105, арк.77, 77зв.

(на початок сторінки)